سامانه استعدادیابی مدیران صالح کارآمد (امصاک)

امروز کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، متخصص و دارای اعتماد به نفس، نسبت به دهه اول انقلاب، دارای شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای جوان شناسایی شوند» "مقام معظم رهبری مدظله العالی"