معرفی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«دولت جوان انقلابی فقط شامل وزرا نمی‌شود، بلکه مجموعه وسیعی از صدها مدیر مؤثر و تعیین‌کننده است که همه این رده‌ها می‌تواند میزبان جوانان مؤمن و انقلابی باشد که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا حضور داشته باشند... امروز کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، متخصص و دارای اعتمادبه‌نفس، نسبت به دهه اول انقلاب، دارای شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای جوان شناسایی شوند...»

(رهبر انقلاب، 21 اردیبهشت 1400)

 با عنایت به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به‌منظور به‌کارگیری نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای، زمینه‌سازی شناسایی و نگهداری نیروهای متخصص در ارتقای مدیران و با توجه به رویکرد سازمان دایر بر به‌کارگیری نیروهای نخبه و متخصص در سمت‌های مدیریتی با بهره‌گیری از عناصر سه‌گانه سرمایه انسانی "شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی و شایسته‌پروری" جهت افزایش بهره‌وری بیشتر در مجموعه، سامانه «استعدادیابی مدیران صالح کارآمد (امصاک)» به‌منظور تحقق اهداف یادشده با ایده‌ای متفاوت (متمرکز بر شناسایی و ارزیابی علمی و عملی شایستگی افراد) ایجاد گردیده است.

بر این مبنا «سامانه امصاک» با طراحی فرآیندی علمی و دقیق، شایستگی‌های افراد را متناسب با مناصب و سطوح مختلف مورد ارزیابی قرار داده و در این مسیر، تأکید بر آزمون روان‌شناختی و کانون ارزیابی از ویژگی‌های این فرآیند است.

فرآیند مذکور در نظر دارد با استفاده از ظرفیت همکاران شاغل در ستاد و شرکت‌های تابعه، در قالب آزمون‌های علمی و کانون‌های ارزیابی و معرفی شایستگان و نخبگان واجد صلاحیت برای تصدی پست‌های مدیریتی اقدام نماید.